Sezení

.

Jak probíhá sezení?

 • Sezení je možné mít osobně, online nebo po telefonu. Všechny formy mají stejný výsledek. Většinou lidé upřednostňují se vidět osobně, ale pokud to není možné, stačí se i jen slyšet. 
 • Expert na Váš život jste Vy sami. Vy máte potřebnou moudrost ohledně Vašeho života a vše co potřebujete ke změně Vaší reality. Vytvoříme společný prostor, kde se snadno dokážete s Vaší moudrostí propojit a já Vás provedu procesy Psych-K® a balanci, které si Váš systém pomocí svalového testu vybere. Zjistíte, co skutečně chcete a potřebujete, a která přesvědčení chcete mít ve svém podvědomí a zažívat je jako zkušenost ve svém životě. Někdy Vám položím otázky, které Vám umožní hlouběji zapátrat ve svém životě, uvidět nové vhledy a rozpoznat své myšlenkové vzorce. 
 • Všichni vidíme svět jinýma očima. To jak svět (realitu) vidíme je dané tím, jak jsme byli podmiňováni, našimi strachy, přístupem k životu, zkušenostmi a zážitky, myšlenkami, co máme rádi a co neradi a hodnoceními. Všichni máme jedinečné právo svobodné volby a ta je tím největším darem, který máme. Když si uvědomíme svojí možnost vědomé volby, máme možnost změnit svůj život. Naše skutečná podstata - to, kým skutečně jsme, je často zakryta nánosem toho jak jsme byli jako děti napodmiňováni v prostředí a kultuře, ve které jsme vyrostli. Psych-K®  proces nám pomáhá odstranit tyto letité nánosy toho, kým skutečně nejsme a nechceme být a pomůže nám odkrýt to, co je naše skutečné poslání. 
 • Prvně stanovíte svůj ZÁMĚR, čeho chcete během našeho sezení dosáhnout? (což může být cokoli, například: mám láskyplný a hezký vztah se svojí matkou, nebo přitahuji peníze a hojnost, nebo skutečně se miluji a odpouštím si....)
 • Potom nastavíme Váš svalový test, tak abyste sami dobře rozpoznali svou vlastní svalovou reakci. Přes svalový test probíhá komunikace s Vaším nadvědomím a podvědomím. Pokud se setkáme osobně, testujeme Váš svalový test přes paži. Pokud se jedná o online sezení, budu Vás zastupovat a testovat Váš systém přes můj svalový test. Funguje to vel,mi dobře.
 • Před každým balancem se ptáme na povolení Vašeho nadvědomí (vyššího já). Odpověď poznáme přes svalový test. Pokud nedostaneme povolení, nepokračujeme v balancování.
 • Obvykle začínáme změnou vnímání stresové situace. (v minulosti, současnosti nebo budoucnosti, podvědomí nevnímá rozdíl v čase, je jedno jestli se to stalo nebo máte strach, že se to stane). Když zažíváme stres (myslíme na stresovou situaci, problém nebo trauma), věda nám říká, že máme dominantní a aktivní jednu mozkovou hemisféru, nikdy není aktivita v obou hemisférách vyvážená. Když danou vzpomínku nebo myšlenku vybalancujeme, vytvoříme tzv. CELOMOZKOVÝ STAV. Což znamená, že když na stejnou situaci, vzpomínku, trauma myslíme, aktivujeme obě mozkové hemisféry a tím pádem máme k dispozici celou naší mozkovu kapacitu na řešení dané situace nebo problému. Vzpomínka se neutralizuje a my traumatický zážitek vnímáme po tomto procesu jinak. Většinou s tímto balancem přichází velká úleva.
 • Pobavíme se spolu o tom, co chcete zažívat ve svém životě místo toho co zažívat nechcete. Nadefinujete si emočně významná prohlášení. která budete chtít do svého podvědomí nahrát a ve svém životě zažívat. Skrze balance, které si Váš systém vybere, tato prohlášení nahrajeme do Vašeho podvědomí. 
 • Po každém balanci následuje OSLAVA, která je potvrzením pro Vaše podvědomí, že změna nastala. :) Může to být jásot, nebo gesto, objetí, nebo cokoli co Vám bude vyhovovat.
 • Na konci každého sezení spolu sestavíme AKČNÍ PLÁN, což jsou jednoduché, zábavné, praktické kroky, které uděláte, a tím si vědomě potvrdíte, že změna v podvědomí skutečně nastala. Prožijete si danou změnu.  
 • Po sezení spolu zůstáváme v kontaktu přes email nebo telefon a dáme si vědět cca po třech týdnech jak se věci ve Vašem životě mění a jak se Vám daří ohledně témat, která jsme spolu řešili.
 • Cena za sezení je za 60 minut 1.500,- Kč, 
 • Cena za sezení je za 90 minut 2.000,- Kč
 • Cena sezení je za 120 minut 2,500,- Kč
 • balíček 5 sezení (5 x 60 minut) je za 6.000,- Kč.
 • Cena za řešení problému/výzvy u zvířete, či dítěte, na dálku, bez jeho přítomnosti (pracuji na dítěti či zvířeti v zastoupení, cca 1-2 x týdně, co jeho systém dovolí) je 3.000,- za měsíc. Vždy po každém sezení posílám záznam/zvukovou nahrávku toho, co bylo potřeba řešit přes whatsapp nebo messenger. U dospělých preferuji sezení v jejich přítomnosti (online, telefon, osobně). Někdy práce na dítěti/zvířeti nestačí, je potřeba pracovat i s ostatními členy rodiny (zejména matkou) nebo s majitelem zvířat. Záleží na tom, co se řeší.